Botnen Camping er ein hyggeleg stad å vere. Men det er også eit fint utgangspunkt for ulike utflukter og aktivitetar.

Området rundt campingplassen byr på eit flott og variert turterreng med løyper både for nybyrjarar og mosjonistar, men meir erfarne turgåarar vil også finne utfordrande løyper.

For dei som likar å fiske, er Sognefjorden ein fin plass å vere. Og for dei som heller vil fiske i ferskvatn, er ikkje vegen til fiskeelver så lang.

Frå Botnen Camping er det mogleg å ta dagsturar til ulike interessante reisemål i området.

Via menyen kan ein finne meir informasjon om dei ulike turalternativa.

Varde
Shadow