• Det er ikkje oppmerka oppstillingsplassar, så ein kan parkere kvar ein vil der
    det er ledig plass.
  • Det skal vere minimum 3 m mellom kvar campingvogn/ bubil på grunn av brannfare.
  • Søppel skal leggast i søppelkonteinar som ein finn med sjøbua.
  • Flasker skal vere sortert for seg, og settast ved sidan av søppelkonteinar.
  • På campingplassen skal det vere ro frå kl 23.00.
  • Båtar skal vere inne til kai kl 21.00.
180516_Fjordutsikt
Shadow